Frivillig innsats i Oslo

Denne posten viser noen statistiske analyser fra en undersøkelse av frivillig innsats i Oslo gjennomført av Sentret for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i 2020 (før Koronapandemien). I motsettning til den allmenne oppfatningen er det flere som gjør frivillig innsats i Oslo i de østelige bydelene enn det er tilfelle i de vestlige bydelene. På tross, eller kanskje på grunn av levekårsutfordringene som kjennetegner de øslige bydelene er altså engasjementet stort sett høyere på østkanten.

Kart frivillig innsats i idrett ```

Samlet frivillig innsats for hele Oslo per innsats type, prosent som gjør frivillig innsats på ulike felt

Type Prosent
Kultur 11.33
Idrett 14.56
Hobby 9.46
Utdanning 8.54
Helse 2.21
Sosiale tjenester 5.61
Natur og miljø 2.97
Velforeninger 3.90
Borettslag 13.64
Rettigheter 2.40
Politiske partier 4.31
Internasjonal 2.73
Fagforeninger 4.35
Religion 5.04

Samlet frivillig innsats for hele Oslo, prosent som gjør frivillig innsats per bydel

Bydeler Prosent
Gamle Oslo 51
Grünerløkka 43
Sagene 43
St. Hanshaugen 52
Frogner 50
Ullern 51
Vestre Aker 59
Nordre Aker 66
Bjerke 66
Grorud 60
Stovner 66
Alna 52
Østensjø 58
Nordstrand 50
Søndre Nordstrand 66
Sentrum 24

Frivillig innsats per bydel og type innsats i prosent av de som har gjort frivillig innsats i bydel

Bydeler Kultur Idrett Hobby Utdanning Helse
Gamle Oslo 9.62 10.14 3.93 6.43 3.31
Grünerløkka 8.33 11.00 6.27 9.99 3.27
Sagene 11.27 7.66 4.12 3.95 1.11
St. Hanshaugen 12.68 9.57 9.96 9.76 2.07
Frogner 12.11 7.02 7.37 7.08 2.77
Ullern 11.64 16.38 10.33 5.29 2.32
Vestre Aker 13.11 12.40 9.80 10.57 2.10
Nordre Aker 14.29 20.00 15.27 9.86 2.08
Bjerke 11.55 24.89 10.92 10.22 0.00
Grorud 19.37 17.10 15.26 8.03 4.11
Stovner 8.86 15.58 16.22 6.99 1.67
Alna 11.23 18.12 7.08 11.33 1.50
Østensjø 6.84 20.19 11.63 7.71 2.54
Nordstrand 11.03 11.84 6.65 9.44 1.61
Søndre Nordstrand 11.44 27.66 15.48 12.83 2.21
Sentrum 5.38 0.00 19.06 0.00 5.38
Bydeler Sosiale tjenester Natur og miljø Velforeninger Borettslag Rettigheter
Gamle Oslo 6.16 4.06 1.51 18.01 3.20
Grünerløkka 5.00 2.00 2.66 10.21 3.65
Sagene 4.34 3.26 3.31 13.45 1.93
St. Hanshaugen 5.29 4.88 1.30 11.01 3.50
Frogner 7.10 2.97 2.92 13.12 1.57
Ullern 4.14 1.22 3.95 17.02 0.00
Vestre Aker 2.70 1.05 6.85 13.69 2.65
Nordre Aker 5.35 3.09 8.39 11.99 0.62
Bjerke 4.92 0.98 0.71 10.73 1.19
Grorud 5.64 4.76 4.11 16.44 1.04
Stovner 18.07 2.80 4.23 20.81 4.56
Alna 4.03 3.06 3.07 16.56 1.18
Østensjø 4.65 5.35 4.28 9.20 5.82
Nordstrand 6.92 1.44 4.98 9.97 1.88
Søndre Nordstrand 4.01 1.83 4.36 21.15 2.76
Sentrum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bydeler Politiske partier Internasjonal Fagforeninger Religion
Gamle Oslo 7.17 2.25 2.76 1.88
Grünerløkka 3.35 2.98 3.26 4.57
Sagene 3.71 4.57 1.65 1.65
St. Hanshaugen 4.79 4.27 5.33 6.87
Frogner 6.34 3.06 4.27 8.95
Ullern 0.33 0.33 2.35 0.68
Vestre Aker 6.58 4.70 4.21 5.99
Nordre Aker 7.19 4.38 5.83 6.88
Bjerke 1.90 3.99 4.70 7.90
Grorud 5.25 1.04 3.36 3.17
Stovner 0.53 4.90 6.13 14.24
Alna 3.96 0.25 3.07 4.96
Østensjø 4.04 1.58 7.80 3.99
Nordstrand 3.54 2.12 5.01 3.97
Søndre Nordstrand 2.06 1.25 4.97 4.10
Sentrum 0.00 0.00 19.06 0.00

Frivillig innsats for Kunst, kultur, korps og kor i prosent av de som har gjort frivillig innsats i bydel

Bydeler Prosent
Gamle Oslo 9.62
Grünerløkka 8.33
Sagene 11.27
St. Hanshaugen 12.68
Frogner 12.11
Ullern 11.64
Vestre Aker 13.11
Nordre Aker 14.29
Bjerke 11.55
Grorud 19.37
Stovner 8.86
Alna 11.23
Østensjø 6.84
Nordstrand 11.03
Søndre Nordstrand 11.44
Sentrum 5.38

Frivillig innsats for Kunst, kultur, korps og kor i prosent av de som gjør en frivillig innsats i Oslo innen Kultur

Bydeler Prosent n
Gamle Oslo 6 318
Grünerløkka 6 318
Sagene 8 318
St. Hanshaugen 8 318
Frogner 8 318
Ullern 6 318
Vestre Aker 7 318
Nordre Aker 11 318
Bjerke 3 318
Grorud 7 318
Stovner 3 318
Alna 9 318
Østensjø 5 318
Nordstrand 8 318
Søndre Nordstrand 4 318
Sentrum 0 318

Dependent variable:
Q301
bydel_oslo -0.005
(0.003)
Constant 0.241***
(0.031)
Observations 1,013
Log Likelihood -640.506
Akaike Inf. Crit. 1,285.013
Note: p<0.1; p<0.05; p<0.01

Frivillig innsats for idrett og sport i prosent av de som har gjort frivillig innsats i bydel

Bydeler Prosent
Gamle Oslo 10.14
Grünerløkka 11.00
Sagene 7.66
St. Hanshaugen 9.57
Frogner 7.02
Ullern 16.38
Vestre Aker 12.40
Nordre Aker 20.00
Bjerke 24.89
Grorud 17.10
Stovner 15.58
Alna 18.12
Østensjø 20.19
Nordstrand 11.84
Søndre Nordstrand 27.66
Sentrum 0.00

Frivillig innsats for Idrett og sport i prosent av de som gjør en frivillig innsats i Oslo innen idrett

Bydeler Prosent n
Gamle Oslo 5 408
Grünerløkka 6 408
Sagene 4 408
St. Hanshaugen 5 408
Frogner 3 408
Ullern 7 408
Vestre Aker 5 408
Nordre Aker 12 408
Bjerke 5 408
Grorud 5 408
Stovner 4 408
Alna 11 408
Østensjø 13 408
Nordstrand 7 408
Søndre Nordstrand 7 408
NA NA NA

Dependent variable:
Q302
bydel_oslo 0.015***
(0.004)
Constant 0.166***
(0.031)
Observations 1,013
Log Likelihood -756.759
Akaike Inf. Crit. 1,517.519
Note: p<0.1; p<0.05; p<0.01

Frivillig innsats for hobby, fritid, utendørsaktivitet i prosent av de som har gjort frivillig innsats i bydel

Bydeler Prosent
Gamle Oslo 3.93
Grünerløkka 6.27
Sagene 4.12
St. Hanshaugen 9.96
Frogner 7.37
Ullern 10.33
Vestre Aker 9.80
Nordre Aker 15.27
Bjerke 10.92
Grorud 15.26
Stovner 16.22
Alna 7.08
Østensjø 11.63
Nordstrand 6.65
Søndre Nordstrand 15.48
Sentrum 19.06

Frivillig innsats for Hobby og fritid i prosent av de som gjør en frivillig innsats i Oslo innen hobby

Bydeler Prosent n
Gamle Oslo 6 318
Grünerløkka 6 318
Sagene 8 318
St. Hanshaugen 8 318
Frogner 8 318
Ullern 6 318
Vestre Aker 7 318
Nordre Aker 11 318
Bjerke 3 318
Grorud 7 318
Stovner 3 318
Alna 9 318
Østensjø 5 318
Nordstrand 8 318
Søndre Nordstrand 4 318
Sentrum 0 318

Dependent variable:
Q303
bydel_oslo 0.005
(0.003)
Constant 0.153***
(0.028)
Observations 1,013
Log Likelihood -625.279
Akaike Inf. Crit. 1,254.558
Note: p<0.1; p<0.05; p<0.01

Frivillig innsats for religion og livssyn, inkludert Den norske Kirke i prosent av de som har gjort frivillig innsats i bydel

Bydeler Prosent
Gamle Oslo 1.88
Grünerløkka 4.57
Sagene 1.65
St. Hanshaugen 6.87
Frogner 8.95
Ullern 0.68
Vestre Aker 5.99
Nordre Aker 6.88
Bjerke 7.90
Grorud 3.17
Stovner 14.24
Alna 4.96
Østensjø 3.99
Nordstrand 3.97
Søndre Nordstrand 4.10
Sentrum 0.00

Frivillig innsats for Religion og livssyn i prosent av de som gjør en frivillig innsats i Oslo innen religion

Bydeler Prosent n
Gamle Oslo 3 141
Grünerløkka 7 141
Sagene 3 141
St. Hanshaugen 10 141
Frogner 13 141
Ullern 1 141
Vestre Aker 7 141
Nordre Aker 12 141
Bjerke 5 141
Grorud 3 141
Stovner 12 141
Alna 9 141
Østensjø 7 141
Nordstrand 7 141
Søndre Nordstrand 3 141
NA NA NA

Dependent variable:
Q314
bydel_oslo 0.003
(0.003)
Constant 0.082***
(0.022)
Observations 1,013
Log Likelihood -374.801
Akaike Inf. Crit. 753.602
Note: p<0.1; p<0.05; p<0.01

Kart frivillig innsats innen kultur i prosent av de som har gjort frivillig innsats i bydel

Kart frivillig innsats innen idrett i prosent av de som har gjort frivillig innsats i bydel

Kart frivillig innsats innen hobby og fritid i prosent av de som har gjort frivillig innsats i bydel

Kart av frivillig innsats for Kunst, kultur, korps og kor i prosent av de som gjør en frivillig innsats i Oslo innen Kultur

Kart av frivillig innsats for Idrette og sport i prosent av de som gjør en frivillig innsats i Oslo innen Idrett

Kart av frivillig innsats for Hobby og fritid i prosent av de som gjør en frivillig innsats i Oslo innen Hobby

Kart av frivillig innsats for Religion og livssyn i prosent av de som gjør en frivillig innsats i Oslo innen Religion

Bernard Enjolras
Research Professor at The Institute for Social research in Oslo and the Director of the Center for Research on Civil Society and Voluntary Sector.

My research interests include volunteering, voluntary organizations, governance, social capital and trust, civic engagement as well as the digitization of the public sphere, social media and freedom of expression.