Barn- og unges deltakelse i fritidsaktiviteter: forskjeller mellom norske kommuner

Norges kart

Hvor store er forskjeller mellom kommuner når det gjelder barn-og unges deltakelse i fritidsaktiviteter i Norge? For å besvare dette spørsmålet har jeg laget 2 visualiseringer (Apper) som gjor det mulig å sammenlikne kommunene.

Den første Appen viser barn- og ungdoms deltakelse i ulike fritidsaktiviteter og kontekstuelle sosio-økonomiske indikatorer per kommune samt gjennomsnittet og fordelingen av utvalgte indikatorer for alle kommuner: https://benjolras-be-streamlit-app-3-chart-by-municipality-hsqser.streamlit.app/

Den andre Appen viser forskjeller blant kommmuner for utvalgte indikatorer på et kart av Norge: https://benjolras-be-streamlit-5-map-kommune-variables-qksfb4.streamlit.app/

Bernard Enjolras
Research Professor at The Institute for Social research in Oslo and the Director of the Center for Research on Civil Society and Voluntary Sector.

My research interests include volunteering, voluntary organizations, governance, social capital and trust, civic engagement as well as the digitization of the public sphere, social media and freedom of expression.